S c r o l l D o w n

Bestuur

Voorzitter:
Ronald Betting
voorzitter.CMV.oranjeassen@gmail.com
Tel.: 06-13160089


Vice voorzitter:
Bouwina Huging-Baron
secretaris.oranje.assen@gmail.com
Tel.: 0592-371998


Secretaris:
Gea Wolters, Kennemerland 150, 9405 LM, Assen
secretaris.oranje.assen@gmail.com
Tel.: 06-10941563


 

Penningmeester:
Jan Oosterveld
penningmeester@oranjeassen.nl
Tel.: 06-51611246


Coördinator jeugd:
Anna-Rixt Meekma
jeugdoranjeassen@gmail.com
Tel.: 06-55580240


Coördinator concerten:
Gerda Zwama
secretaris.oranje.assen@gmail.com
Tel.: 06-11442874


Algemeen lid en P.R.:
Bianca Waarbroek
secretaris.oranje.assen@gmail.com
Tel.: 06-28941838


Algemeen lid en instrumentenbeheer:
Roelf Cruiming
secretaris.oranje.assen@gmail.com


Repetitie locatie:
Gebouw “L.T.C.” , Echtenstraat 61 , Assen.
Tel.: 0592-352236


Bankgegevens:
IBAN: NL27 INGB 0001 2163 99
BIC: INGBNL2A
t.n.v. St. Chr. muziekver. ORANJE,
Inschrijfnummer KvK 41017615