Vrijwilligers

S c r o l l D o w n

Vrijwilligers

Sinds 2018 zijn leden van CMV Oranje als vrijwilliger actief op het T T circuit bij diverse activiteiten, zoals Jacks Racing Day, de TT zelf, WK Superbike, Japfest, Deutsche Autofest, etc.
Zij krijgen hier persoonlijk geen vergoeding voor, maar de opbrengsten vloeien direct in de clubkas en zijn een warme aanvulling op de overige inkomsten van Oranje.

Ze worden ingezet voor diverse werkzaamheden, al naar gelang ervaring, zoals:
* kaartcontrole
* dispatcher ( mensen verdelen over kassalocaties en ingangen kaartcontrole )
* toegangscontrole
* begeleiden grotere groepen vrijwilligers
* distributie eten en drinken
* auto’s parkeren
* motoren parkeren
* gereedmaken parkeerplaatsen bij grote manifestaties
* kaartverkoop

Voorafgaand aan elke aktiviteit wordt Oranje gevraagd OF en WELKE mensen we kunnen “leveren”.
Vervolgens worden mensen individueel ingedeeld, rekening houdend met het feit dat iedereen “van Oranje is”. De groep blijft op deze manier vaak bij elkaar en dat is veel gezelliger!

Foto impressie: